Cầu tự hành được lực lượng chính phủ Syria triển khai

Video
MTU-20 (xe bọc thép bắc cầu) sẽ hỗ trợ lực lượng xe tăng, xe bọc thép chở quân vượt qua những khu vực chướng ngại vật, hào chiến đấu, sông, mương ngập nước.