Cầu vòm dài hơn 1.000 m vượt sông ở Trung Quốc

Video
Các kỹ sư Trung Quốc chỉ mất 90 ngày để thi công xong phần vòm chịu lực. Đây là cấu trúc chính của cây cầu Pingnan 3 dài 1.035 m ở tỉnh Quảng Đông.