Cầu 'võng' xuống cấp nghiêm trọng ở Quảng Nam

Video
Cầu Hà Tân bắc qua hạ lưu sông Thu Bồn gồm 16 nhịp đã xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều khả năng đổ sập bất cứ lúc nào.