Cầu vượt biển dài 36 km của Trung Quốc nhìn từ trên cao

Video
Cây cầu vượt biển nối hai khu vực ở Thanh Đảo, Trung Quốc được hoàn thành sau 4 năm với chi phí 2,3 tỷ USD.