Cây cầu đầu tiên bắc qua kênh đào Panama phía Đại Tây Dương

Video
Cầu Atlantic đang trong quá trình xây dựng là một cây cầu dây văng có hai trụ, với nhịp chính dài 530 m.

VIDEO MỚI NHẤT