Cây duối tiền tỷ tạo dáng theo sách cổ

Video
Cây duối cổ thụ hàng trăm tuổi có đường kính thân hơn 1m, được ông Lại Quang Hòa ở Văn Giang tạo dáng thế theo một cuốn sách cổ.