Cây khô bật gốc trúng người đi đường

Video
Cây khô trên đường Nguyễn Văn Linh bật gốc đè trúng hai người đi trên đường khiến họ bị thương nhẹ, chiều 23/3.