Cây mai 5 thân rực sắc vàng

Video
Anh Hồ Hoàng Kha, thị xã Phú Mỹ trồng cây mai cao 6 m, tán rộng 10 m, mọc 5 thân, nở hoa chi chít từ gốc tới ngọn trong dịp Tết.