DMCA.com Protection Status

Cây mai chiếu thủy trăm tuổi giá 800 triệu đồng

Video
Cây mai chiếu thủy bonsai trăm tuổi có ba thân thuộc một nhà vườn ở Bình Định, được định giá 800 triệu đồng tại triển lãm sinh vật cảnh Long Biên.