Cây mai cổ thụ dáng 'bay'

Video
Mai hơn trăm tuổi dáng "bay" của anh Nguyễn Văn Huy, 32 tuổi, đặt trên khối gỗ sao, cao khoảng 4 m, đang trưng bày tại Hội hoa xuân Tao Đàn.