DMCA.com Protection Status

Cây nhân tạo lọc không khí ô nhiễm gấp 368 lần cây thật

Video
Cây nhân tạo do công ty Biomi Tech (Mexico) phát minh dùng vi tảo để lọc chất gây ô nhiễm không khí, hiệu quả gấp 368 lần cây thật.