Cây ổi cứ gãi là 'cười' ở Thanh Hóa

Video
Tại khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hoá), có một cây ổi mà khi người gãi nhẹ vào thân cây, là rung lên.
Xem thêm