Cây sanh dáng 'ngựa Thánh Gióng'

Video
Cây sanh cao hơn 2 m với hình thù kỳ quái được ông Nguyễn Ngọc Thoan (Văn Giang) mua cách đây tám năm. Nhiều người đến xem gọi là cây "ngựa Thánh Gióng".