Cây thông Noel làm từ 6.000 nồi đất xác lập kỷ lục Việt Nam

Video
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận cây thông Noel ghép bằng nồi đất ở Nghệ An là lớn nhất trên cả nước.

VIDEO MỚI NHẤT