Cây xăng cháy dữ dội kèm nổ lớn, nhiều người bỏ xe tháo chạy

Video
Cây xăng trên đường Phan Văn Hớn (quận 12, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo tiếng nổ lớn khiến nhiều người hốt hoảng vứt xe tháo chạy.