Cha con 'người rừng' đã biết làm nương, đá bóng

Video
Sau một năm, hai cha con "người rừng" đã hoà nhập với cộng đồng và có một cuộc sống mới khác hẳn với những năm tháng sống trong rừng.
Xem thêm