DMCA.com Protection Status

Chặng cuối trước khi vào Anh của người di cư

Video
Cảng Zeebrugge - Bỉ là chặng cuối trong hành trình của nhiều người nhập cư trái phép tìm kiếm cuộc sống mới ở nước Anh.

VIDEO MỚI NHẤT