Chàng trai Sài Gòn 11 năm chăm sóc chúa sơn lâm

Video
Là thành viên trẻ nhất tổ chăm sóc thú dữ tại Thảo Cầm Viên, Nguyễn Hữu Khánh Tùng có một tình yêu đặc biệt đối với loài hổ.