Chất lượng không khí tại Hà Nội chuyển xấu

Video
Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, ngày 26/8 chỉ số chất lượng không khí các trạm hầu hết đều ở mức kém, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.