Chất lượng không khí tại hồ Tây, hồ Gươm ở mức xấu trong mưa lạnh

Video
Ngày 28/10, Hà Nội có mưa nhỏ, trời trở rét nhưng chất lượng không khí vẫn ở mức có hại cho sức khỏe, kể cả khu vực nhiều cây xanh như hồ Gươm, hồ Tây.