Chất Styren trong nước ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào?

Video
Theo nhiều chuyên gia, việc tồn dư chất Styren trong nước sinh hoạt là điều rất bất thường và về lâu dài sẽ có thể gây ra những ảnh hưởng tới sức khỏe.