Cháy rực kho hàng, cả vạn chai xịt côn trùng nổ tung

Video
Ngọn lửa bao trùm kèm theo nhiều tiếng nổ lớn từ kho chứa hàng trong Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ, Bình Định. Gần 1 vạn chai xịt muỗi, côn trùng nổ đì đùng.