Cháy rừng Amazon ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe con người?

Video
Không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sinh kế của người dân bản địa, mà cháy rừng Amazon còn để lại nhiều hậu quả về sức khỏe con người.