Cháy rừng Australia: Xót xa nửa tỷ động vật bị xóa sổ, kangaroo chết la liệt

Video
Những chú kangaroo chết la liệt trên đường do những trận cháy rừng dữ dội trên quy mô lớn ở Australia. Sơ bộ thống kê, nửa tỷ động vật đã bị xóa