Chạy thử tàu Cát Linh - Hà Đông để kiểm chứng an toàn

Video
Mỗi ngày có 6-9 chuyến tàu chạy thử trên toàn tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông trong 20 ngày để kiểm chứng độ an toàn hệ thống và năng lực vận hành của nhân viên.