Chạy trốn 141, hai thanh niên húc đổ xe máy trên đường

Video
Khi thấy lực lượng liên ngành 141 làm nhiệm vụ phía trước, hai thanh niên đi xe máy hốt hoảng vòng xe bỏ trốn, đâm vào hai người đi xe máy phía trước rồi bỏ trốn.