Chế thuốc ung thư giả từ than tre đối mặt với bản án nào?

Video
Theo nhiều luật sư, vụ việc chế thuốc ung thư giả từ than trẻ có thể được coi là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, đe dọa đến tính mạng người khác và cần xử lý trách nhiệm hình sự.