DMCA.com Protection Status

Chèo thuyền bắt ba khía kiếm gần một triệu đồng mỗi đêm

Video
Gắn đèn lên mũ, ông Nguyễn Thanh Sơn (Cà Mau) chèo thuyền theo dòng thủy triều lần tìm ba khía, mỗi đêm thu được 8-10 kg.

VIDEO MỚI NHẤT