Chi hàng chục tỉ thuê trực thăng di tản nhân viên dầu khí vì bão Tembin

Video
Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí và Liên doanh Vietsovpetro chi hàng chục tỷ đồng thuê trực thăng và tàu dịch vụ di tản người trên giàn khoan tránh bão Tembin.

VIDEO MỚI NHẤT