Chiếc bánh kem dài 183m ở Ấn Độ

Video
Những người làm bánh ở vùng Kenala Ấn Độ đã tạo ra một kỷ lục với một chiếc bánh kem dài 183 m, chiếc bánh đã được ghi vào sách kỷ lục của Ấn Độ...
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT