Chiếc máy bay lớn nhất thế giới lần đầu cất cánh

Video
Chiếc máy bay lớn nhất thế giới gồm 2 thân và 6 động cơ đã có chuyến bay thử đầu tiên tại bang California, Mỹ.
Xem thêm