Chiếc máy gấp quần áo tự động

Video
Thiết bị FoldiMate có thể gấp 20-40 món quần áo trong thời gian 2-4 phút, có giá bán 980 USD.