Chiếc xe có gương siêu bền khiến 2 tên trộm bẻ gương 'bó tay'

Video
Chiếc xe có gương siêu bền khiến 2 tên trộm bẻ gương phải “bó tay" chịu thua!