Chiêm bái tượng Phật khổng lồ mang bóng hình của nữ hoàng Võ Tắc Thiên

Video
Vào năm 672, Võ Tắc Thiên, lúc đó còn là hoàng hậu đã chi khoảng 20 vạn lạng bạc để xây dựng hang nhân tạo , sau đó cho trạm khắc nhiều bức tượng Phật trên vách đá Hương Sơn. Sau này, động này được gọi là Phụng Tiên tự.