Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật 7 tỷ đồng từ khúc gỗ bỏ đi

Video
Từ khúc gỗ tìm được ở Tây Nguyên, anh Trần Đức Thuấn (47 tuổi, Hưng Yên) mang về chế tác thành bộ "Bát mã" được trả giá 7 tỷ đồng.