DMCA.com Protection Status

Chiến đấu cơ F-35 và A-10 khác nhau thế nào

Video
F-35 có khả năng tàng hình, được thiết kế để phá hủy mục tiêu từ xa trong khi A-10 lại chuyên về yểm trợ cự ly gần.
Xem thêm