Chiến sĩ công an dùng võ hạ gục 3 kẻ côn đồ cầm kiếm

Video
Chiến sĩ công an thể hiện võ thuật trong tình huống giả định một mình chống 3 kẻ côn đồ tại Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 5.