Chiêu lừa đổi vàng giả lấy vàng thật khiến chị em liên tiếp sập bẫy

Video
Chiêu lừa đổi vàng giả lấy vàng thật - câu chuyện tưởng như đùa nhưng đã xảy ra tại một số địa phương trên cả nước, nạn nhân chủ yếu là phụ nữ.