Chiêu móc túi của kẻ gian

Video
Dùng trẻ con, vờ đuối nước hoặc đánh lộn... là những "kịch bản" dàn dựng của đạo chích khiến nạn nhân mất cảnh giác.