Chiêu rút ruột xăng dầu tinh vi của tài xế xe bồn

Video
Phá kẹp chì xe bồn chứa xăng dầu để cải tạo hoặc mở hé van xả đáy thùng không làm đứt kẹp chì là cách lái xe có thể rút ruột được xăng dầu trên xe chứa
Xem thêm