Chiêu trò dùng giấy vệ sinh làm giả khẩu trang y tế

Video
Công ty TNHH Việt Hàn dùng giấy vệ sinh thay thế lớp vải lọc kháng khuẩn nằm bên trong khẩu trang rồi dập nhiều lớp và gắn quai thành phẩm.