Chim công ngũ sắc đột biến giá hàng chục triệu

Video
Chim công bình thường có giá khoảng 10 triệu đồng/con, trong khi đó, những con công ngũ sắc đột biến có thể lên đến 15-20 triệu.