Cho chim bồ câu đẻ 'vỡ kế hoạch', anh nông dân thu tiền tỉ

Video
Trong khi nhiều người nuôi chim bồ câu sinh sản chỉ đạt 7-8 lứa/năm thì anh Nguyễn Văn Hoàn, Bắc Giang đã thuần hóa để chim sinh sản tới 30 lứa/năm - cao gấp 3 lần so với thông thường.