Chó cưng giúp chủ bóc vỏ ngô ở Cao Bằng lên báo nước ngoài

Video
Chú chó tên Mít được ví như phụ tá tí hon, hăng hái vào tận ruộng giúp chủ bóc vỏ ngô mỗi mùa thu hoạch.