Chó giận chủ, tự lấy hành giềng cho vào nồi dọa 'tự xử'

Video
Chú chó chạy vào bếp lần lượt lấy các gia vị bỏ vào nồi dọa chủ sẽ tự xử!