Chó hung hăng dọa nạt hổ và cái kết đắng

Video
Chó hung hăng sủa váng, lấn lướt dọa nạt hổ, bị hổ điên tiết ngoạm đầu để dằn mặt.