Chó nghiệp vụ luyện tập vồ bắt tội phạm

Video
Những chú cảnh khuyển của Đồn biên phòng Nhâm (Thừa Thiên - Huế) hàng ngày thực hiện các bài tập đánh hơi ma túy, vồ bắt tội phạm...