Chở quá tải, ô tô lật giữa đường

Video
Chiếc xe tải chất đầy hàng bị nghiêng rồi lật xuống vệ đường làm những xe đi sau hoảng hồn.
Xem thêm