Chó Robot giám sát công trình xây dựng chặt chẽ đến từng chi tiết

Video
Hãng Boston Dynamics đang thử nghiệm phiên bản chó Robot SpotMini thương mại hoạt động tại những công trình ở Tokyo.