Chó sói chiến đấu với gấu đen để bảo vệ đàn con

Video
Mỗi khi gấu đen tiếp cận chỗ trốn của đàn con, sói bố liền cắn vào mông ép nó quay lại và đuổi kẻ thù ra khỏi hang thành công.
Xem thêm